Koła z kołnierzem z litej stali

Koła z kołnierzem z litej staliKoła i zestawy z kołami kołnierzowymi firmy ZABI Sp. z o.o. posiadają jednolity korpus ze stali. Bieżnik koła toczony jest pod kątem 3° względem osi koła. Koła z litej stali posiadają bardzo niewielki opór toczenie oraz wysoką odporność na ścieranie. Wykorzystywana stal nadaje kołom wysoką odporność na nacisk i zużycie. Charakteryzuje się bardzo wysoką nośnością statyczną i dynamiczną. W dużym zakresie temperaturowy wytrzymałość kół na rozciąganie oraz twardość pozostają prawie bez zmian. Koła i zestawy z kołami kołnierzowymi dostępne są z łożyskami kulkowymi zabezpieczonymi długotrwałym smarem. Koła odporne są na oleje. Zakres temperaturowy wykorzystania kół mieści się w granicach -25° C do +120° C. Koła z kołnierzem z litej stali wykonujemy również wg. projektów klienta.
Wszystkie elementy ruchome zestawów powinny być okresowo smarowane
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z resztą produktów naszej oferty.


Właściwości fizyczne stali:

gęstość ρ = 7850 kg/m3

współczynnik liniowej rozszerzalności αT = 0,000012 0C-1

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 58 W/mK

współczynnik Poissona ν = 0,30

rezystywność (20 oC, 0.37-0.42 %węgla) = 171•10-9 [Ω•m]