REGENERACJA » REGENERACJA

REGENERACJAFirma ZABI Sp. z o.o. oferuje oblewanie i regenerację poliuretanem kół i rolek, oraz detali z metalu, żeliwa i aluminium. W ofercie znajdują się różne twardości poliuretanu.

Poliuretan (PU, PUR) to polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji. Jest łatwiej topliwy od poliamidu, dzięki czemu szybciej się go przetwarza. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o różnej twardości - mogę być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne. Uzyskują twardość od 35 do 95 stopni twardości Shore’a. Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore’a zgodnie z normą PN-ISO 868.

Właściwości poliuretanu:

- jest materiałem wytrzymałym na ścieranie, wpływ wody i czynników atmosferycznych;
- cechuje się zdolnością idealnego tłumienia drgań,
- wykazuje odporność na różne chemikalia, takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, itp.;
- w obecności tlenu i ozonu nie starzeje się ,
- na poliuretan nie wpływa promieniowanie świetlne (także UV), dzięki czemu wydłuża się żywotność wykorzystania wyrobów.
- posiada szeroki zakres odporności na wahania temperatury od -30° C do 80° C ,
- jest najczęściej stosowany jako powłoka zabezpieczająca stalowe elementy przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Kształtowania właściwości poliuretanu można dokonywać w bardzo szerokim zakresie, przez co staje się materiałem niezwykle uniwersalnym. Poliuretan powoli wypiera tradycyjne materiały. Szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużanie względne, rozdzieranie, oraz odporność na ściskanie i ścieranie, niejednokrotnie przewyższają właściwości gumy. Elementy wykonane z poliuretanu są zdecydowanie bardziej uniwersalne, dzięki czemu mogą być zastosowane praktycznie wszędzie, wydłużając kilkukrotnie ich trwałość.


Regeneracja powłok

ZABI Sp. z o.o. oferuje regeneracje kół oraz rolek. W ramach tej usługi firma wykonuje:

1. zerwanie starej powłoki z elementów tocznych,
2. zalanie nowej powłoki,
3. obróbkę mechaniczną powierzchni,