Dotacje

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworska 22

43-354 Czaniec

 

zrealizowało projekt pn.:

 

"Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług"

 

Wartość projektu: 1033200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 239988​,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworska 22

43-354 Czaniec

 

zrealizowało projekt pn.:

 

"Zakup nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z rozbudową hali produkcyjnej

szansą na podwyższenie jakości i konkurencyjności ZABI Sp. z o.o. na ryku krajowym i zagranicznym"

 

Wartość projektu: 1 914 920,34 PLN

Wartość dofinansowania: 749 958,15 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworska 22

43-354 Czaniec

 

zrealizowało projekt pn.:

 

"Rozwój przedsiębiorstwa Zabi Sp. z o.o. przez dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego

oraz ulepszenia istniejących wyrobów i wprowadzenia nowych wyrobów na rynek"

 

Wartość projektu: 840 090,00 PLN

Wartość dofinansowania: 341 500,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworska 22

43-354 Czaniec

 

zrealizowało projekt pn.:

 

"Udział jako Wystawca firmy ZABI podczas Międzynarodowych Targów IBF 2011,

odbywających się w Brnie w Czechach w dn. 12-16.04.2011"

 

Wartość projektu: 38 918,55 PLN

Wartość dofinansowania: 15 709,24 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

 

ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworska 22

43-354 Czaniec

 

zrealizowało projekt pn.:

 

"Udział jako Wystawca firmy ZABI podczas Międzynarodowych Targów  MSV 2011,

odbywających się w Brnie w Czechach w dn. 3-7.10.2011"

 

Wartość projektu: 34 722,50 PLN

Wartość dofinansowania: 16 594,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl